10% بونوس ویژه شارژ از روش رمز ارز

10% بونوس ویژه شارژ از روش رمز ارز

شما میتوانید با هربار واریزی خود طبق شرایط زیر 10% شارژ اضافه به صورت پول واقعی دریافت کنید.

شرایط دریافت:

  • درصد  بونوس: 10 درصد
  • حداقل واریزی: 50.000 تومان
  • حداکثر بونوس: 1.000.000 تومان
  • روش های شارژ: رمزارز